Installatie
Plaatsing van de steunen en bevestiging met inkliksteunen 3175 en 3176

  De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van het gewicht en de plooÔng van het gordijn.
 
  Montage: duw het profiel op de steun in de aangegeven richting.
Demontage: plaats de punt van een schroevendraaier op de aangegeven plek (A) en draai. Trek hierna het profiel los van de steun.